دانلود موزیک لری با صدای کوروش اسدپور با نام تفنگ

….

متن آهنگ لری تفنگ

….

تش زیدیه به مین دلا ایقدر تفنگ / کز دردسون به سینه، ندارُم خوَر، تفنگ
سُهدی دلانه با تش و دی و قرمبشت / شادینه کردی از دلمون ..؟…؟..؟ تفنگ
شرمنده نیدی که بوینی چه کرده یی / صد ها یتیم منده زه تو در به در تفنگ
هی کشتیه به تیر و برشتی به ایلمو / از مردمون خین به دل و خُل به سر تفنگ

تو گوگرینه مین ولات زیدیه به هم / از بس که کشتیه به ایل، شیر نر، تفنگ
هیچ کس نمنده از تش تو، خین جییَر نبو / اشکسته ای ز بو ز گگویل کمر تفنگ
داغای بی شمار نهادی وه مین دلا / فرقی نکرده سی تو پسر یا پدر تفنگ
رحمی به دل نبیدی حتی به مین خو / یا نیمه شو اچکنه دلت یا سحر تفنگ
مرغ دلم ایخا بزنه پر به سوز کوه / اشکهسیه ز مرغ دلم بال و پر تفنگ
آرمون سینه هانه تو سهدی  به تیر و تش / بردی ز دشت و کُه و کمر، شیر نر، تفنگ

مین دست هر کسی که نهادی تو دستته / بردی ز دشت ها علف و جونور تفنگ
از کوگ و میش و …؟..؟ گرگ و پلنگ و شیر / با تیر تو نمنده ز هونون اثر تفنگ
ار خام بگوم ز ظلم تو، صد ها کتاو اوو / گهدم مو از جنایتت ای مختصر تفنگ
حالا به ای زمونه ایَر دیر بووی زِ مو / دشمِن تش اینه مین دل و بوم و بر، تفنگ

با ای همه خراوی و لیشی که منته / اسباو رحمتی و شکوه و ظفر تفنگ
…؟….؟….؟…. گله ای و دشت و ایل و مال / هرگز نیاهه خود به خود از تو خطر تفنگ
تا دشمنون به ظلم ازنن تش به جونمون / هیچی علاج درد مو نونی میَر تفنگ
تا برق دی تو دشمنه دی جون به سر کنه / مندیمه سی قرمبش تو تی به در تفنگ
عیب از تو نی، که قشقره وندی به ایل و مال / عیب وه هونه، که خواهه ز تو ای هنر تفنگ
……
موسیقی: محسن محسنی | تنظیم: پویا محسنی | شاعر: مرید محمدی

ویولن و ویلون آلتو: محسن محسنی | عود: امین حیدری | نی: جاوید ابراهیم پور | تار: مسلم شریفی و ابراهیم صادقی | سرنا: احسان عبدی پور | کمانچه : کاوه معتمدیان | سنتور: پدرام محققی | کمانچه آلتو: سیاوش ولی پور | سه تار و ویولن سل: پویا محسنی | تنبک: حسین قربانی | دف، دهل و کوزه: وحید هوشیانی
همخوانان: نرگس مختاری، الهه صالحی، آستاره شهبازی، یلدا کریمی
ضبط، میکس و مسترینگ: استدیو پیوند ایران زمین

متن، اختصاصی لر تی وی