پخش آهنگ در لر تی وی

کانال تلگرام لر تی وی

مقام کهکیلویه ای با تار چوبی قدیم و ترانه گلم ای مسعود بختیاری