پخش آهنگ در لر تی وی

کانال تلگرام لر تی وی

متن آهنگ لری دینوم نات پویان مختاری و مسیح تاجمیری