پخش آهنگ در لر تی وی

کانال تلگرام لر تی وی

آهنگ مقام کهکیلویه ای با تار چوبی قدیم و ترانه گلم ای از مسعود بختیاری