آهنگ لری دیم دیم از میلاد بیرانوند

Lori song Download by milad beyranvand called Dim dim

♥♥♥♥♥

شاد لکی مخصوص جشن

متن آهنگ لکی دیم دیم

دیم دیم دیم، دیم وه گلاره، ها سیلته مکی عه چیم خوماره
دیمگه اشاره وi گرد دل داتی، دیم مگریویا لچیل خول داتی
دیم دیم
لیل وه دلگیری مچو وه باوان، گر گر مدوی وه هلگه دوان
دیم دیم

ترجمه فارسی

دیدم دیدم دیدم، دیدم با چشمام که اون دختر چشم خمار داره نگاهت میکنه
دیدم که با دلش داشت اشاره میکرد، دیدم که داشت گریه میکرد و لباش میلرزید
دیدم دیدم…
معشوقه با دلگیری داره میره سمت خونه پدرش، بعضی وقتا با بدو بدو و نفس زنان
دیدیم دیدم…

۳۲