آهنگ لری بختیاری با نام کوگ نازنینم با صدای استاد بهمن علاءالدین(مسعود بختیاری)

….

تکست آهنگ بختیاری کوگ نازنینم

….

بیو ز نو تو وابو قاصد بهارم / رنگ و ری نداره بی تو روزگارم
کوگ نازنینم بیو برس به دادم / آخه خوت خه دونی دی مو تاو ندارم

کوگ نازنینم بیو ز نو دوارته / سی دل برشتم هم درار صداته
کوگ نازنینم بیو ز نو بخون سیم / در بده منه مال بنگ قهقهاته

روزگاره بنیر ایخوم وا باس نسازم / به خدا ار که وام ابو دی دونه بس نبازم
تهنویی چه لیشه، لیش و چاره ناچار / کوگ نازنینم با تو سرفرازم

….

متن اختصاصی از لور تی وی

۶۲