آلبوم هنارس
آلبوم

دانلود آلبوم هنارس از حسین رضا اسدی (لکی)

تیر ۱۵, ۱۳۹۷ ۲۴۹ views 0
masoud
ارسال توسط masoud
المان امیرفریدون خردمهر
تک آهنگ

دانلود آهنگ المان از امیرفریدون خردمهر (بختیاری)

تیر ۸, ۱۳۹۷ ۱۵۱ views 0
masoud
ارسال توسط masoud
آلبوم لری نازک دل امید محمودی
آلبوم

دانلود آلبوم لری نازک دل از امید محمودی

مهر ۱۲, ۱۳۹۶ ۹,۰۳۸ views 1
masoud
ارسال توسط masoud
داود حسین پور آقایی
آلبوم

دانلود آلبوم نوحه در سوگ عشق داود حسین پور آقایی

شهریور ۱۴, ۱۳۹۶ ۴,۱۲۲ views 0
masoud
ارسال توسط masoud
آلبوم لری مینا به سر دیدار محمودی
آلبوم

دانلود آلبوم مینا به سر دیدار محمودی

شهریور ۴, ۱۳۹۶ ۱۴,۰۴۵ views 1
masoud
ارسال توسط masoud
دانلود آلبوم لری پیر عشق منوچهر زنگنه
آلبوم

دانلود آلبوم لری پیر عشق منوچهر زنگنه

تیر ۲۰, ۱۳۹۶ ۱۸,۸۰۵ views ۱۱
masoud
ارسال توسط masoud
دانلود آلبوم سوز دل ملک محمد مسعودی
آلبوم

دانلود آلبوم سوز دل ملک محمد مسعودی

تیر ۱۲, ۱۳۹۶ ۱۶,۵۴۱ views 0
masoud
ارسال توسط masoud
دانلود آلبوم مندیر ملک محمد مسعودی
آلبوم

دانلود آلبوم مندیر ملک محمد مسعودی

تیر ۱۲, ۱۳۹۶ ۷۶,۱۸۲ views ۲۰
masoud
ارسال توسط masoud

راهنمای دانلود از سایت

کانال تلگرام لور تی وی