دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای قدرت جمالپور بهداروند همراه با نوای نی


نکته: ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های گاگریو لری بختیاری قدرت جمالپور

زمان دارد سر ناسازگاری / از این بازی خودش هم شد فراری
منم از شاخه ای افتاد برگم / مرا با خود ببر ای چشمه ی جاری
عجب دارم ز کارت چرخ گردون / کمر بشکست
ز هجران بزرگی سفره آرا / به محفل ها کلامش سنگ خارا
دریغ و درد از این تقدیر ناگه / نگردد آدم از فرجام آگه

ولا نعشمه سنگین بورین لنگار به لنگار / تا بیان خاکم کنن، ایل وفادار
ولا مال به مال اخوار بدین روستا به روستا / تا بیان خاک بکنن ای شیر پیا
ولا زنگ زنین اخبار بدین تا ایل همه بیان / رسم خو سنگین گرن سی …. شیر پیا
بگو ساز چپ کار اکنه دل (لر تی وی) پر ز هینه / خون برن خاک بکنن کر ……
ولا ایل میلس نشین امروز عزادار / هر پیا خو که روه غم داره بسیار
ایل میلس نشین و مال سر ره / پوشیدن رخت عزا و بیرق شه
ای گویل ولا بگو اشنیدوم پیا خووی ز ایل بری پا / شیون سنگین بکن سی ای شیر پیا
هم شجاع هم مهروون جانباز جنگ بی / ز …؟….؟ کل سیس به تنگ بی

متن و گردآوری اختصاصی از لر تی وی

2+

بفرست واسه دوستات: