نام های لری دختر و پسر

نام های لری

نام های لری دختر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تیامسیس = چشمهایم برایش

تیاناز = چشمهای زیبا

خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب

چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست

دوراونتاش = دور . آن. آتش

تیاسنیس = بدون چشم … كور

هوبانتی = خوب چشمهایی دارد

نپیرشیا = یکی از پادشاهان عیلام باستان

نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی

اونتش كال = آن اتش زیاد

سیمانه = برای ما هست

سیمونی = برای من هستی

آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند – نام چوبی مقدس در باور لرهاست – عصا – ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود)

آسو = افق – محل پایین رفتن خورشید

آساره = ستاره

تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد

تیارا = چشم آرا. روشنی چشم

سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر

برگام = به ضم ب ، ابروهایم

سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است

دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد

نَشمی = زن زیبا رو – خوش رو – زیبا

نَشمین= زن زیبا رو – خوش رو – زیبا

چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر

چیمه = مثل ماه نامی دخترانه

تیدا = چشم مادر

ایلماه = ماه ایل

ایلدا = مادر ایل

تُرنه  = گیسو

تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد

تی ناز = چشم ناز

آساره = آستاره = ستاره

داگل = مادر گل

سو تیام = نور چشمانم

بُرگام = ابروهایم

تِی گل = کنار گل

تی گل = چشم گل

ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد

چی گل = مثل گل

نَشمین = باوقار

دالیا = مادر زیبا

هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان)

هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر

هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر

هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی)

سی دا = به معنی هدیه برای مادر

سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر

ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود)

دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه

ساواش = به معنی سایه همراه

نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری

هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده

ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن

منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است

هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور

انوس = به معنی مثل باد، سریع

مریدا = به معنی مثل مادر

گلاره = چشم

هاویر = به معنی در یاد مانده

دیارا = به معنی شاخص و نامدار

ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر و پسر

نیش ها = نوش طلب – درپی آرامش – صلح جو – کام طلب

ریشنا = روشنا – نور – روشنایی

رۈشنا = روشنا – نور – روشنایی

خاتی = بانو – خاتون

خاتین = بانو – خاتون

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نام های لری پسر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
بهرود = بهترین فرزند

بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند )

دامون = دامنه کوه

ارسام = اشکهایم

هیرمان = به یاد ماندنی

پایاز = پایدار

آسا = عزیز

آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان

آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان

تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری

هیرو = مبارک

سالیز = سایه + لیز =خانه

و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان)

آرمون = ( آرزو )

آرمُن = (آرزو )

آرُمی = ( آرامش و آسایش )

آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق )

آرُنگ = ( آهنگ ، ناله)

آستـُن = ( صخره ی پلکانی )

آشو = ( شاهین)

آلان ( بهانه ) –

آراز = ( بغض )

اُردی = ( سپاه ، لشگر )

اِزما = ( آزمایش کننده )

اِستیم ( ستون ، تکیه گاه )

اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار )

اَشنا ( شنوا)

اَلتاش ( صخره )

اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی )

اَلَو = ( عقاب )

اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده)

اوسین = ( افسون ، دعا )

ایاس = ( یاد ، خیال )

ایما = ( ما )

ایمانی = ( خودمانی ، از ما )

بئوار = ( غریب ، بی موطن )

بازیار = ( درو گر )

بانده = ( پرنده )

باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری )

بایار = (دردمند )

برفیز = ( بهمن )

بَروک = ( پیکر و اندام )

بروهی = ( آفرین ، مرحبا )

بشتار = ( آرزو مند )

بشگار = ( سپاسگزار )

بندیر = ( گرفتار ،منتظر )

بنیا = ( پیشرو ، پیشواز )

بهدار= ( پنهان )

بــِــیرُم = ( برف و بوران )

پرمند = ( پرتو)

پایار = = ( پایدار ، مقاوم )

پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور )

پریش = ( آشفته حال )

پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد )

پیا = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

تاپـــِـر ( تنها ، منزوی )

تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری )

تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم )

تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان )

تَوار = ( صخره )

تی تــُر = ( تیر انداز )

تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند )

تیفون = ( طوفان ، موج)

تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری )

تیگدار = ( خوش اقبال )

تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه )

تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل )

چاریار ( باهوش ، گره گشا )

چرام ( چراغ من )

چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل )

چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع )

چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری )

چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی )

حامین = ( حمایتگر )

خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار )

داوار = ( موطن مادری )

درستبا = ( سالم باش )

دسبار = ( از مناطق بختیاری )

دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک )

دلیار – دیار ( آشکار ، تصور و خیال )

تاراز = نام کوهی است در بختیاری

اسامی مورد نظزتون که در این لیست وجود ندارند را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به لیست بالا اضافه شوند. 

منبع