دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای قدرت جمالپور بهداروند همراه با نوای دهل چپ و نی


نکته: ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقیایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت تبلیغ و یا معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های این تراک

بزن بزن عزانه، عزای شیر پیانه
بزن بزن غمونه، عزا به ایلمونه
بزن بزن سی طایفه / بزن بیدوم کلافه
بزن ایلون دردوم / دیدی چه تیری خردوم
بزن بزن سی شیرُم / بزن تا سیش بمیرُم

پیا اخان پیا اجوری / صلح طلو آینده دون نه که اموری
یه مزاری دیدمه بارت برافتو / شیر پیا سی بچیلس شو نیکنه خو

لر تی وی بزرگترین وبسایت لری


0

بفرست واسه دوستات: