دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای قدرت جمالپور بهداروند


نکته: ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقیایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت تبلیغ و یا معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های این تراک

عزیزم چهل روزی که رفتیه ولا غم وسته به بارم / عزیزوم سرته درار ز خاک سوختیه روزگارم


لر تی وی، بزرگترین وب سایت لر زبانان


0

بفرست واسه دوستات: