دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای قدرت جمالپور بهداروند همراه با نوای سوزناک نی


نکته: ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقیایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت تبلیغ و یا معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های این تراک

دا بگو افتو رهد و سا گرهده باغس / بچیلس آخی داغ به دلن آخی گرن سراغس
افتو رهد و نوک زرده بلنده، سا گرهده چوینه / چطوری بهلیم و ری تیا به ای خووینه
ای بگو دهدرت ز بخت بد داره گلایه / ای هیچ درختی جور بوو نداره سایه
دهدرت ایگو هشتیم و رهدی دل به کی بوندوم / چطوری بعد خودت بگوم بهندوم

لر تی وی بزرگترین وبسایت لری


0

بفرست واسه دوستات: