دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای قدرت جمالپور بهداروند همراه با نوای سوزناک نی و دهل چپ


نکته: ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقیایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت تبلیغ و یا معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های این تراک

تا پیا لایق نبو نیبو کلونتر واویلا / ای پیا شیش دنگ تموم والا سخنور واویلا
روزگار به کی بگوم غم دلانه / یهویی ز مال بورد ای شیر پیانه
ای بوو ای مهروونم ای بوو عزیز هونُم ای بوو شیرین زوونم
آسمون به مه خوشه، زمین به قولی (قالی) / لامردون گوو شیرینم مند سرد و هولی (خالی)
ای برار مهروونم، ای گوو مره ز هونوم، تو بیدی ستین جونم

لر تی وی بزرگترین وبسایت لری


2+

بفرست واسه دوستات: