دانلود دکلمه احساسی لری در وصف یزدان پاک با صدای رحمت فرهادی

متن دکلمه

مو نونُم تو کینی / کویه اینشینی
ایر سوزی یا زرد / بری زِ دلُم درد
مو هم که ادونم / همس سی تو ایخونم
تو بهتر زِ یاری  / دادیم هر چه داری

ایر سوزی یا زرد / بری زِ دلوم درد
ایر به آسمونی / همه چینه ادونی
ایر به زمینی  / به دل انشینی به دل انشینی
تو یزدان پاکی / گلی یا که تاکی

چپی یا که راستی / ابو هر چه خواستی ابو هرچه خواستی
مو نونُم یکی یی یا یکی واباته / اما خو ادونم گیوه خو به پاته
کسی که دو پا بو کسی که زنه پر / زه فرگت مو نیدم یه دفه ره به در

متن اختصاصی از لور تی وی

بفرست واسه دوستات: