ارایه تقسیم بندی جامع و کامل از همه گویشها و زبان های لری و همچنین تفکیک و مرز بندی دقیق ایلات و اقوام ملت لر کاری بس دشوار است. بنابراین برای سهولت در این امر ما در کل این مناطق و زبان ها را به دو دسته لرستان فیلی ( شامل  { لک ها ،‌کلهرها ،مینجایی ها و ملکی ها «ملکی یا مهکی از نام ایل ملکشاهی اقتباس شده است»>} و ولایت ثلاث یا لرهای ثلاثی )
و هم چنین لرستان جنوبی شامل (بختیاری ها ،بویراحمدی ها ،بهمئی ها، دشتستانی ها ،شولستانی ها ، ممسنی ها ،بندری ها ، لیراوی ها و …) تقسیم بندی میکنیم.
تحقیقات کافی و اسناد متقن در دست نیست که آیا تمام زبان ها و گویش هایی که مردم لر مورد استفاده قرار میدهند ریشه مشترک دارند یا نه. اما آنچه که مسلم است تعدد و تفاوت این زبان ها و گویش ها کاملا طبیعی میباشد، چرا که چنین تنوعی اصولا در میان اغلب اقوام و جوامع جهان نیز به دلیل پراکندگی جغرافیایی و سایر عوامل دخیل مانند عوامل سیاسی و منسوبات فرهنگی به چشم میخورد.
ممکن است زبان های مختلف لری ،ریشه زبان شناختی جداگانه ای داشته باشند که در این خصوص میبایست به دو نکته ی مهم توجه داشت:
۱. به اجماع همه زبان شناسان ، تمامی این زبان ها متعلق به گروه زبان های ایرانی غربی هستند، هرچند بخشی از آنها متعلق به گروه های زبانی ایرانی شمال غربی و بقیه متعلق به ایرانی جنوب غربی میباشند.
۲.میان همه این زبان ها قرابتی بسیار ،چه از لحاظ واژگان و چه از نظر دستور زبان وجود دارد، تاجایی که مثلا نشانه جمع در شمالی ترین زبان ها (کلهری و لکی ) و جنوبی ترین زبان ها ( لیراوی و بویر احمدی ) یکی است.

تقسیم بندی جمعیتی

گستره جمعیتی لرهای شمالی
گستره جمعیتی لرهای فیلی و ثلاثی از استان های مرکزی و قسمت های جنوبی قزوین تا استان های مرکزی ،کرمانشاه ،لرستان، ایلام و شهرهایی از کشور عراق شامل (خانقین ،مندلی ،بدره،میسان ،واسط ، دیاله) را شامل میشود.

گستره جمعیتی لرهای جنوبی
بختیاریها: گستره جغرافیایی مناطق بختیاری نشین شامل قسمت های شمال غرب ،غرب و جنوب استان اصفهان تابخش هایی از استان لرستان ، بخش اعظمی از استان خوزستان ( بغیر از قسمت های جنوب غربی )و همچنین چهارمحال و بختیاری میباشد.
مابقی لرهای جنوبی شامل استان های بوشهر، کهگلویه و بویراحمد، قسمت های شمال و شمال غربی و غرب استان فارس،قسمت های غربی استان هرمزگان،بخش هایی از خوزستان( شرق و جنوب شرقی…{شمال ،شمال غرب وشمال شرق بختیاری نشین} ) و همچنین بخش های جنوبی استان اصفهان را شامل میشوند.

موسیقی در مناطق لرنشین
موسیقی مقوله ای است که از دیرباز نقش بالقوه ای در زندگی همه مردمان لر ایفا کرده است ، از حکاکی های مربوط به دوره ی عیلامیان که به گفته والتر هینتس پروتو لر یا لرهای اولیه بوده اند تا زمان و عصر حاضر موسیقی هم چنان جایگاه خود را در فرهنگ مردمان لر به قوت حفظ نموده است.به گونه ای که شادی و حتی شیون در میان لرها همواره با اجرای موسیقی، همراه با مراسمات و تشریفات خاصی انجام میگیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده باید دانست بررسی و کنکاش موسیقی مردم لر کاری بس سنگین است که همت چندین و چند ساله و تلاش شبانه روزی محققان و دلسوزان جامعه لر را در این عرصه طلب میکند.
تیم رسانه ای لور تی وی با اشراف به مسائل فوق و با هدف احیا و عرضه بخش بسیار بسیار نا چیزی از فرهنگ لری در زمینه موسیقی، در سال ۱۳۹۵ تاسیس گردید. عمده تلاش در لور تی وی بر این بوده که علاوه بر یادداشت متون آهنگ ها در جهت حفظ کلمات زبان های لری ،موسیقی نیز در همه سطوح جغرافیای ملت لر مورد پشتیبانی قرار داده شود.علاوه بر ادله ذکر شده لور تی وی تلاش دارد با شناساندن موسیقی اقوام و ایلات لر به یکدیگر ،شکاف ایجاد شده در این بین را تا حد ممکن ترمیم و از طریق موسیقی که حقیقتا و به جد جلادهنده روح و ذهن است باعث نزدیک تر شدن و اتحاد هر چه بیشتر مردم لر در سراسر دنیا بشود .امید است تلاش شبانه روزی تیم لور تی وی مورد توجه و پسند همه احاد ملت لر در پهنای گیتی قرار گیرد.

 

منابع:
لباس لرهای فِیلی نوشته عیسی قائد رحمت
دنیای گمشده عیلام باستان نوشته والتر هینتس
سفرنامه سر هنری راولینسون
جغرافیا و فرهنگ مناطق لرنشین
نوشته( سلمان میرزا پور رشنو ،محمد میرزایی رشنو و انوشیروان بهرامی)

در پایان متذکر میشویم در رسانه لور تی وی ،برای سهولت دسترسی، موسیقی مناطق لرنشین به سه بخش فیلی ، بختیاری و جنوبی تقسیم شده است که برای دسترسی هر چه بهتر به مطالب سایت جا دارد نکته فوق توسط کاربران محترم مورد توجه قرار گیرد.