دانلود یار یار لری بهمئی از قربانعلی عبدالهی
Luri song Download by Ghorbanali abdollahi called Yar yar

♥♥♥♥♥

متن یار یار بهمئی

لری غمگین بهمیی

….
کی نهاده وا نمت آبروم بریزی، چی مچه شرینی عسل واش بریزی
یار خم سر دلخشی دل وه ناکسی دا، همو بلایی که شیرین برده روز فرهاد
چی پلنگ نوشکال خینته بخردم، ته نبیدی قابلم چندی پیت بگردم
سی کمال نی بزنه تا خم بخونم، یه گلی من مالتون تش بهسه وه جونم

هونه دوسم کورنه سینش هم دروینُم، ای گل وه مال درنگنی ارس ندا امونم
برونم چهارصدو پنج وه داغت برونم، یه غصه ی من دلم تش نهاده وه جونم
کی بریده جومته مهلی کل و کوتاه، پشیمونیش سی مه با شادیش سی ته بادا
در برابر او کارل خوبوت مه نه بی اعتبارم یه بعضی وخت خته یه جی گم ایکنی
هر سر منزلی سی یه شو بیو وا دیارم، زور داره قرص ترمادل صد بخری نرسی وه یارت

متن اختصاصی از لور تی وی

دانلود یار یار لری بهمئی از قربانعلی عبدالهی (شماره ۲)
امتیاز ۴٫۵ از ۲ رای