دانلود یار یار غمگین لری بهمئی با صدای مرتضی دستپاک با نام کوه غارونه بگوین
lori music download by Morteza Dastpak called Yar Yar Bahmaei Num8

متن ترانه و یار یار لری بهمئی از مرتضی دستپاک کوه غارونه بگوین

♪♪
کوه غارونه بگویین نری اَ دیوری / یه بادی زونیمه گرو دلوم نیده یوری
گو نم نم کرده وه گرمسیر تا دشت ..؟..؟ / گرما زی ..؟…؟…؟ دلوم پر غو اووی
خوم کُر بهمئیم جیولوم پر از تیر / ورگروم همو گل خمه برم سی کله تیر
مال گل بار ایکنه، مال ایما اینشینه / کهخدای مال گلوم روز خش نبینه
ره دیر گیوه ی تنگ زخم (لر تی وی) کرده پامه / انتظار دیدنت کور کرده تیامه
یار خوم در شهر شیراز دقت سخت وم گرو / …؟…؟…؟…؟
گل وه ره چارگچ ایروه ایره سی مرغ سیروک / لو گل چی ..؟…؟ او وش ایکنه تُک
از ای صحرا اومدی ..؟…؟ / گرمسیر کردوم ذلیل، سرم نیدروری
تو بیو تیم بنشین / جون خوت جون بووت سی باب دلوم نی
شو مه کندوم گله، ..؟..؟..؟ / بوی گل چی بوی چویل نم بهسه وه چادر
هر میش وه سرحده وابون ..؟…؟ / همه ش وه خوم بدن نیخومشون تله گل
ار داری پیمی بده باد بیارش / ندیش وه بارون ترسم جایی بوارش
مالل سرحد نشین بهسن دم …؟..؟… / هر کری همسایه گله هرگز نیشوه پیر
♪♬♪♬♪♬

متن و گردآوری اختصاصی توسط لر تی وی

بفرست واسه دوستات: