لری > بویراحمدی

دانلودآهنگ لری یار یار از قربانعلی عبدالهی

Lori music Download by Ghorbanali abdollahi called Yar yar

♥♥♥♥♥

متن یار یار لری (Lyric)

….

خوش وه حال همو کری گوش وه سفر اومه، دهس بهسن وه دور گردنش آرزوشون ورومه
فلکه بنگرین اره زی وه ؟؟؟، سوخته بی سوز و ترم ؟؟؟
بلبلی سر شاخه گلی سر داده وه خوندن، هر چه زحمت بکشی عاقبت وه مردن
بهلینوم وه داغ خوم بیدادی ورارم، مث کوگ تیر خرده یی اشکهسه پر و بالم

پسین آ پسین یه روز بنشینون ؟؟؟؟ ایکنی ایی ور دلم ایکنی کوگ رو مه دونم ته سی نابود کردن منی
بیشتر سی ینی که امشو سیت نبروم خو های بلال بلال
کورنی واگرد بیو گل مهروونم
تا یه که ته شعور وه معرفت دوری مه جونمه ایکنم نثارت
نکنی یه موقعی شیطونی گولش بزنه، بعد مو یه عده نامردی بیان وه خاسگارش بلال بلال
اگر تموم ای دنیا من ای زمونه وابووهه وه بال د بعد خوش گل من ای زنده یی د نیبینوم

هر سر منزلی واکرد بیو، فقط بیو تا یه ساعت او دار هیکلته بوینم بلال بلال
دای سی شانس وه خو، اقبال کج ؟؟؟؟؟
یه کافری وه یه بی رحمی همی امشو بره تی یارم و بیا
وش بگین نیترم سرت بزنم، دل سوخته دارم
تی خوت خیالی نکنی بی صفتم، تا روزی که مه زنده یم دل امید تی تو دارم
موقی مردنم جلوی یار جونیمه ول بکنیتون تا دو دهسی شل وه سر کنه شیون رو بیه
ما بین زنگل مال بیا سر مزارم

یه شیونی رو بیه شل وه سر کنه تا مردم بوینین بگن بشنفن باور کنن
که ای نه بی کسه یه هم کسینه داره
یکینه ای بینی نصیبش خرمن گله ، یکینه ایبینی ماتم زیده وسط خله
مه هم وسط خار مغیلونم
من ماشی نشهسنش وه عشق تنه، زنده یی کردنش سی تنه
خور ندوری من ای له له یل دلش

همش وه سی ینه که هونشو من مال غریبه
بزه وه در یل بالا بلند جونم ایگره تش

متن اختصاصی از لور تی وی

دانلود یار یار بویراحمدی از قربانعلی عبدالهی (شماره ۱)
امتیاز ۵ از ۱ رای