لری > بهمئی

دانلود موسیقی لری بهمئی با نام یاریار سبک یار یار بهمئی از صادق تامرادی

Lori song Download by Sadegh tamoradi called Yaryar

♥♥♥♥♥

متن آهنگ (Lyric)

….

کد بوریک بالا بلند تش ونده وه جونم / یار خوم ولُم کردک وای نیترم بخونم
شاهینم کموترم مو کوگ تارُم / دل وه کس خش نیکنوم وای تا تونه دارُم
چینو که دل کلوم ایگره بهونه / خمه تش ایزنُم وای سی یه تال ترنه
داغی که من دلُمه سر تیایه کالت / بلا که زر گِل برم وای نگره خیالت
ار بخوم پا وت بُرُم پا وت کنوم دل / شاه حسن کورُم کنه وای بننُم زر گِل
دادمت وه شا حسن وای بکنت کفن پوش / رسوای عالمت کنه وای بیووی فراموش
غم دنیانه ایخرُم که وت وه دیرسم / مو ایترسُم نبینمت وای بی کس د بمیرُم
دسته دسُم بده بریم وه گل گشت / افتو وی جور خودت وای نزی من منگشت

….

متن اختصاصی لر تی وی

33+