دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای قدرت جمالپور بهداروند


نکته: ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقیایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت تبلیغ و یا معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های این تراک

جانباز جبهه جنگه دفاع مقدس / ز خوویس یاد اکنن هر جا همه کس
آخی سرگه میلس نشس ایل وید به سیلس / آخی کلماس پسند کردن وا میلسس
نمهنی به گور تنگ وی شیر پیا لر / سراغ خوته گرن پیایل جر بر


لر تی وی بزرگترین وبسایت لری


2+

بفرست واسه دوستات: