دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای محمد زمانی همراه با نوای سوزناک نی

Lori song download by Mohamad Zamani called Gageriv

ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های صوت گاگریو و دندال لری بختیاری با صدای محمد زمانی

بزنین چو به دهل ای مردم به رسم خانا / بساکون ز دست بدان ، سردار …..
میلسی گرهده بید سر ریش سفیده / به مال شیر پیا ..؟…؟…؟
پیای سخنورم حرفس درست بی /هر ولات که پا نهاد اگوی ز خوس بی
خان وا هیئتس رسیدن (لر تی وی) به روستا / مندن سی شو منزلی، ای سردار ……
خان پیا دعوت گرهد ایل بساک / شو نشینی سی شومی ای خان تا روز پاک
کدخدا شیر پیا شیک پوش ..؟..؟..؟ / حکم خوس فرق نیکنه وا صد سپهبد
یونه گو پیای سخندون / صحوت سرفه کشیس ای سردار رهد تا لرستون
حاظرم که هر دو دست بنوم سر قرآن / نیدوم به طایفه ای چی خوت بوهه خان
دندال غمین بگوین سی خوم که مردوم / یه به حرفام بگوین ای گویل یکی به سرفُم

متن اختصاصی از لر تی وی