دانلود نوحه لری خرم آبادی ویژه ایام محرم با نام پره کوفه د نامردی با صدای داریوش رحیمی

….

د نجمه کس نمیپرسه سیچه گیسیاته برندی

1+