دانلود نوحه لری قافله کوروش رضوانی فر

◊◊◊◊◊

متن نوحه لری کوروش رضوانی فر با نام قافله

◊◊◊◊◊

سی قافله ی در وه درم واویلا
گهواره ی بی اصغرم واویلا

آورده بیدم مث پیغمبری
کو گل چی پیغمبرم واویلا

وه کربلا هم هسه ابن ملجم
کو نی حسین همسفرم واویلا

تیر سه گوش قوم بی مروت
نشهسه حلق اصغرم واویلا

****

دیوار در پهلی دیمه ایشکنا
ای گا تازه پرپرم واویلا

دل غم وه ای غصه وه درد واویلا
ای ذوالجناح پرپرم واویلا

شاه شهید اکبرم واویلا
نور دو چشم حیدرم واویلا

****

وی سر سوزی که سر نیزه یه
خون کدنه من جگرم واویلا
ای خاک عالم من سرم واویلا
گهواره ی بی اصغرم واویلا

کو دسل عباس کربلانه
شهید دشت محشرم واویلا

علقمه خود گوایه تا قیومت
کشته ی قوم کافرم واویلا

****

ایزنه شهنه ذوالجماح خونی
کشته ی قوم کافرم واویلا

رود اکبرم رود اصغرم واویلا
ای شهر گل شهر گلی واویلا
سی قافله …

****

با تشکر از مسلم عزیز بابت ویرایش متن

متن، اختصاصی لر تی وی