مداحی و نوحه لری خرم آبادی از علی جهان آرا با نام سید و سرور

هیئت پشت بازار خرم آباد

متن نوحه لری سید و سرور از علی جهان آرا

سید و سرور و شیر دلاور یا علی اکبر اکبر
سرو روونم تازه جوونم ای گل لیلا روح و روونم
خوش قد و بالا یکه و تنیا ای علی اکبر شبه پیغمبر
ماه دل آرا سید و آقا ای گل لیلا عزیز بابا
جمال زهرا مه بی همتا ای علی اکبر شبه پیغمبر
سید و سرور و شیر دلاور یا علی اکبر اکبر
ماه منیرم (لر تی وی) مه سیت بمیرم
ای گل لیلا حامی دینم
ای مه والا طبیب بابا ای علی اکبر شبه پیغمبر
سید و سرور و شیر دلاور یا علی اکبر اکبر
روله جوونم سرو روونم ای گل لیلا تازه جوونم
نخل امیدم حامی (لر نتی وی) دینم ای علی اکبر شبه پیغمبر
سرو روونم تازه جوونم ای گل لیلا روح و روونم
خوش قدم بالا یکه و تنیا ای علی اکبر شبه پیغمبر
سید و سرور و شیر دلاور یا علی اکبر اکبر

متن اختصاصی از لر تی وی

1+

بفرست واسه دوستات: