مداحی و نوحه لری خرم آبادی از علی جهان آرا با نام روله هه قاسم

هیئت پشت بازار خرم آباد

متن نوحه لری روله هه قاسم از علی جهان آرا

روله ای قاسم پاره پیکرم
روله ای مرغک بی بال و پرم
جسم بی کست منه وه ری خاک سیاه
غرق خی بیه تنت د ای دشت بلا
چی بووم جوا و زینب داغ و دل
بعد مرگ (لر نی وی) تو ای یادگار مجتبی
لش تو ها وه زمی براورم
روله ای (لر تی وی) مرغک بی بال و پرم
روله هه قاسم پاره پیکرم
روله ای مرغک بی بال و پرم
سخته جگرم د سوز گرما و عطش
هجرون تو هم زییه و بنیاد مه تش
عمو وه سیقه او تن تن چی برگ گلت
ای قوت جو (لر تی وی) ستین دل نور دو چش
قاسمم ای شاخه نو ثمرم
روله ای مرغک بی بال و پرم
عمو و فدات (لر تی وی) په سیچه پر خینه تنت
چی پر شقایق سرخ بیه پیرهنت
ای کاش بووه د بیخ و بو کوفه خراو
کوم کوفی زییه زخم جفا وی بدنت
لش تو ها و زمی براورم
روله ای مرغک بی بال و پرم
روله ای قاسم پاره پیکرم
روله ای مرغک بی بال و پرم

متن اختصاصی از لر تی وی

2+

بفرست واسه دوستات: