دانلود نوحه لری ابوالفضل علمدار کوروش رضوانی فر

••••••••

متن نوحه لری کوروش رضوانی فر با نام ابوالفضل علمدار

…..

برای ویرایش متن نوحه اینجا کلیک کنید.

…..

مو ابوالفضل علمدار حسینم چه کنم
مشک او مونده ککا دس ندارم چه کنم

رقیه اِو وه مو خاس اومم سیش اِو بوورم
لوول تشنه و خشکن مو چطو اِو بخرم

دل وه دریا زمه اومم وه سر اِوی فرات
مو ککام لو نزنم لومه دم اِوی حیات

دده زینب نگری دادمت وو جون ککات
مو که دونم تو دلت خینه دده وی حرکات

مشکمه دِردِن، دسلمه بریدن چه کنم
مشک وه دندون بگرم مُهل مو نیدن چه کنم

و سر گِل لش بی دسمه بی اِومه کشیدن چه کنم
مردی و دینَ فرُهتن و دنیانه خریدن چه کنم

تا حسین تشنه و لوش خشکه محاله مو وه ای اِو بخرم
مشکمه دِردِن، دسلمه بریدن مو چطو اِو بخرم

تیغ وه بازوم زنه نیزمه زَن مِن کمرم
رقیه تشنه و بی اِویه بسوسه جگرم

زینب ایناله ابوالفضل ککی همسفرم
دلم اشکس جگرم گل زه چقدر غم بخرُم
*****

با تشکر از مسلم عزیز بابت ویرایش متن

 

بفرست واسه دوستات: