دانلود نوحه لری آقا بیو دلم گرهته کوروش رضوانی فر

•••••••

متن نوحه لری کوروش رضوانی فر با نام آقا بیو دلم گرهته

…..

آقا بیو که دلل سی کربلا گرهته
هر ساله داغ زینب، سیصد ولا گرهته

داغی که تا قیومت مِن سینه جا گرهته
او ماتمی که زینب بعد ککا گرهته

آقا دلم دوباره سی عاشورا گرهته
روزی دل رقیه بونه ی بوا گرهته

احساسم ایگو او روز خورشید عزا گرهته
جونم دوباره رنگ ماتم سرا گرهته

دل آسمون آبی، بیشتر و مو گرهته
تیر و گِلی نرم بچه ی سوا گرهته

دل آسمون و دریا وی ماجرا گرهته
آقا دلم و داغ خین خدا گرهته

ای دل و داغ مشک دسل سقا گرهته
ایلل دوباره داغی دیر آشنا گرهته

دل مال کنون و درده، سی تاسوعا گرهته
برف غمی دوباره و کُه دنا گرهته

آقا دل غریبم هر روز و شو و پیته
تا سر بنم بمیرم آقا تیه ی مو تیته

ایگون ایی مدینه، دیدن که چند …؟…؟
ایخوم بیی بگی سیم کوچو مزار دیته

او مهریه بتوله ..؟..؟ و کُرش ندیته
ایخوم بیی بپرسی زهرا نصیب دیته

بفرست واسه دوستات: