دانلود دکلمه و یار یار لری بویر احمدی از حسن نعیمی با نام تو چته
(لری جنوبی، لری یاسوجی)
Lori music Download by Hassan Naeimi called To Chete

یار یار غمگین و عاشقانه لری با نوای نی – سال ۹۶

متن اهنگ لری تو چته از حسن نعیمی

مو گرفتار تو و چشمل کالُم تو چته / مو پریشونی و غم سر زه وه مالُم تو چته
مو خو پابند زمهسون و بهارم تو چته / مو خو کس نیسه ..؟..؟..؟ تو چته
مو خو شرمنده شولیز و شکالُم تو چته / مو خو عمریه وه سیت سهته بلالوم تو چته
چته نی گل چته درمون مو تی درد تنه / سی مِن ای مال خدا هم خو د نامرد تنه
چته نی گل چته سرچشمه یه هُر وابی دَ / هر گرفتار خشی سی مو خو کُر وابی دَ
چته نی گل چته کیکوم وه ستُه رهته دیه / ای که آشفته ی زلف تو هم قحط دیه
ایچه گردو منه خین مو و تو جم نکنن / گپ وه پی هر چه پسین مو و تو جم نکنن
♪♬♪♬♪♬

دهست وو دهسوم بده بریم نانادون / گل نامحرُم بامون نبو، غیره دوتامون
بغل اوشون کردنت تش بهس وه جونُم
خرداد ماه بِی گل زم وه یک کارُم اشتباه بی / هر که بِی گل قهر ایکنه، نه بنده خدا بی
یکیت وش بگیت مردم وه دیریت
آستاریل من آسمون وه رنگ گل جومت / گل دینل دلُم وه گردنت، تا روز قیومت
یکیت وی برنو بگیت مردُم د نومی
چارقیه واپس مبند گل جومه لاکی (لر تی وی) / بدم ایا سیلت کنه، یه کوله نپاکی
سرعلی عشوه نکن نهل تا نمیرُم
خشکنم خوم بیدمه جغله عطاری / تا گردل بیویه، بگوته حالو چه داری
بغل اوشون کردنش تش بهس وه جونُم
گلکو وم دا وعده پسینه / خوم رهتوم سر وعده جا، آخی نیدوم کسینه
لو ملوسه وش بگوین کُر سیت ذلیله
قند بشکن چویی بریزخوم سی غلامت / گل قربون لفظ خشت، و عفت کلامت
سرعلی عشوه نکن نهل تا نمیرُم
شوکله وه سر کره می پوس ماره / ایقزه شو گشتنش، سر داغ یاره
سرعلی وش بگوین مردم وه دیری
هر پسین هونه گلکو لیکه بلنده / نازنین گلمه ایزنن، سی که بام نخنده
یکیت وش بگیت مردُم وه داغت
♪♬♪♬♪♬

متن اختصاصی از لر تی وی