دانلود دکلمه غمگین و عاشقانه لری بختیاری از کاظم قادری کُتُکی
Lori music download by Kazem Ghaderi

متن دکلمه لری با صدای کاظم قادری کُتُکی

♪♬♪♬♪♬
بگو بادی که میلس مال یاره / بر اخباری هر اخباری نیاره
ز شوگار درازُم سوز و سازُم / ز دل توریکی ام وا آستاره
بگو زندی ولی وا یاد پاره / ز داغت هر مکونی بوم مزاره
بالا بختت چه کردی واس و رهدی / که قیتس هَرس و وردس هی بلاله
پیامی، سَهدی (نصیحت و سفارش)، حرفی، سراغی / میر مالت قلم کاغذ نداره
میر خو ایبروم وا قرص کهنی / قرارُم مر به صد درجن سگاره
تیا خَرسین ز دینت تا قیومت / یکیشو خو یکیش هر شو بیاره
تو که رهدی غرورُم رهد و دل مرد (لر تی وی) / گل باوینه هم چی لشک هاره
وه لو آهی، وه دل داغی، شرینوم / وه کامُم شهد و عاسل زهر ماره
ز کو گل وا گروم بو ترنه هاته / بگو رنگ لوت چی کو اناره
د خوش بویی بسه دورت بگردُم / مو هم ایگوم یو بازی روزگاره
♪♬♪♬♪♬

♪♬
تو او کوگی که دورت صد حصاره / مو هم ایگوم یو بازی روزگاره
که شیر ار که به صدتا بند، بند بو / صدا ناله س ز صد فرسخ دیاره
♪♬

متن اختصاصی از لر تی وی