دانلود عزاداری و سوگواری لری بختیاری با صدای قدرت جمالپور بهداروند همراه با نوای سوزناک نی

نکته: ضمن تسلیت به همه ی خانواده های داغدار، این گونه نوا ها فقط در مراسم های عزاداری خوانده و در وصف مرحوم سروده میشوند. لذا لر تی وی فقط جنبه ی موسیقیایی و سبک آن را در نظر دارد و هیچ ارتباطی به جهت تبلیغ و یا معرفی مراسمی خاص ندارد و به همین دلیل است که در متن از بردن نام مرحوم خودداری میشود.

اطلاعات:
سبک ها: دندال (دوندال)، گاگریو – گویش: بختیاری

گلچین متن های این تراک
خوش خلقی خوش سخنی، مرد نامی / هم شور گپون ایل ای خدا تیپ نظامی
قطارا چار چپ و راس فشنگ به انبار / تیپ ایا ..؟..؟ همه تفنگدار
صحوتات ز دل پاک، حرفت خدویی / بین خوت و بچیلت وسته جدویی
تک و پوک برنوا گوش کر ایکرد / مردن شیر پیانه کی باور ایکرد
تو بنال برنو کوتاه تیر نکنی بند / چنو که تکون خوره کوه دما


لر تی وی بزرگترین وبسایت لری


1+

بفرست واسه دوستات: