دانلود اهنگ عاشقانه و غمگین لری بویر احمدی با صدای داریوش آقازاده با نام خیانت

…..

متن ترانه لری دو سال بی یکی بیوم از داریوش آقازاده

دو سال بی یکی بیدوم، عشقش که کور و پیروم
یه روزی تیم رد وابی یک د باش دیدوم

خدا طوری وه باش بی، که فکر کردوم ککاش بی
نگو یو وه سی یاروم سر جِی خداش بی

دهسش من دهس یارش، نبی عین خیالش
که چه اومه وه روزم وو داغ کارش

لو خنده زی رد وابی، تشی من دل پر وابی
انگاری سر کوه دنا دل کُهتُر وابی

هناسه ی سرد وه دل زم، که تیر عشقم وه ول زم
خدا لنگر دلمه آخر وه گل زم

اگر زندی همینه، د نیخام کس بوینه
چطوری دل ساده م بِی غم اسیره

متن اختصاصی از لر تی وی