دانلود آهنگ یه روز ایام تیت مجید پشتوان

Download Lori song by Majid Poshtvan called Ye Rooz Eyam Teit

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری مجید پشتوان با نام یه روز ایام تیت

….

سیلم بکُ عزیزم زر نظر دارمت

یهویی نونم چه وابی که گتی نیخمت

لحظه یی که دیمت دس و پام ایلرزی

شو و رو خومه گرهتی ولی وش ایرزی

یه روز ایام تیت گله زاری ایکنم

خرس ایریزم خمه خالی ایکنم

روزی ایام که غیر خمو هیشکی نبو

بی یک بچینیم حرف دلمو

سیلی بکُ سیلی بکُ و ای حال خرابم

سیلی بکُ سیلی بکُ ول کُ نیه عذابم

سیلی بکُ ول بکن حرف ای مردمه

مو تنه سی خوت ایخواسم ول بکن کسینه

 

متن، اختصاصی لر تی وی

2+