دانلود آهنگ لری خرم آبادی با صدای فرج علیپور با نام کل زنون (قدیمی)

Lori Music by Faraj Alipour called Kel Zanoon

….

متن آهنگ (Lyric)

….

کل زنونه کل زنونه، هر کومتو کلتو خوئه
همتو وا یک ‌بوئیتو ، ای داوت مارک بوئه
هرچی هاستیم هرچی داشتیم ، ای خدا و دش وه ایما
تاته زا د خوش بیترم ، تا غریو‌ بی وفا

پیلی بستم پیلی بستم ، چو ‌چنار شتی انار
برارم زیئه وه سرش ، سر کرده سی صد سوار
ا برار جو ا برار جو ، هیچ ندارم لایقت
زر بدم دسمال بسونم ، خوم بوازم داوتت

اسب کیه اسب کیه ، زنشه مین قلا
اسبکه مال دومائه ، زینشه بیریت طلا
قاترو که هیله هیله سر کوهسار ها چره
بارشو مخمل گلدار سب حوصیرش ها بره

امشو چهارده شوئه عا زنیم‌ چو و دهل
شو‌ چراغه روز چراغه ها یاریم ‌خرمن گل
دوماون دو کل پینه سر دراورد جونمی
حوصیره د بن حونه لرز بر اورد جونمی

…..

متن اختصاصی از لر تی وی