لری > بویراحمدی

آهنگ شاد لری با صدای عقیل مکرم با نام هشکله مناسب برای جشن، عروسی و دستمال بازی

….

تکست موزیک (Lyric)

….

های های هایی هشکله، گل نای نایی هشکله
مهس چویل زلفل و بو خش یارم هشکله
بی تپ خال گلپش برده قرارم هشکله

سی خاطرش بهسم قطار برنو وه کولم هشکله
چول ایکنم هر که بخُش گل کرده چولُم هشکله
های های هایی هشکله، گل نای نایی هشکله

مو عاشق ره رهتن گل مهربونم هشکله
بشکن بیو کوتی خشُم تش بو وه جونم هشکله

مه سر توال کوگل مهس دنایم هشکله
دای عاشقم جا نیگرم هر روز یه جایم هشکله
های های هایی هشکله، گل نای نایی هشکله

دی مال گل بار ایکنه کن اسب دل زین هشکله
دای بی خیال هر پری یار خته بینه هشکله

دای مه حمال عشقشم مهس دلوشم هشکله
بیمار چشمل کالشم مه گرم توشم هشکله

….

متن اختصاصی توسط لر تی وی

۴٫۲
۰۴

بفرست واسه دوستات: