دانلود آهنگ لری نصم شو با صدای حشمت رجب زاده (مینجایی)

Luri music by Heshmat Rajabzadeh called Nesme Show

….

متن ترانه لری نصم شو (نصف شب)

….

نصم شو اى غم هنى اَر پِشکِت اُفتا سر بَزه
پا چراغ کم میکِم اما بیارم در بزه

مه چی شمعی روشنم هر شو بیا چی پاپریک
دوره گرد لش لار نیمه سوختم پر بَزه

تا زمونی نیفه جونی ها سر سینه م نرو

اِمشویى اى غم مِنه چَش وه دَر تنیا ننى
تک و تنیا دى سیاه شوگارِ بى شو ما نَنى

خوت که دونى بیخودى بَنوم بَنومِم ولى
مِنه وا طاس زِرِنگِسىِ دِ کُل دنیا نَنى

دَسِ کَم وه خاطر اى قلب بى کینه م نرو

….

متن اختصاصی از لور تی وی

۴۳