دانلود آهنگ لری با صدای بردیا مهر آرا با نام مینا اشکسه
آهنگ سنتی لکی

…..

متن ترانه مینا اشکسه بردیا مهرآرا

….

سرِ رئِم گِرتی بارن اوالی
وه سرمه مَچو ساتی وه سالی
چَنی چیئِمَ رئ ، چنی دل وه هول
چنی بکیشم بار خم وه کول
هه داد هه بیداد کار چیه ژَ دس
مینا شِکَسَه م نمیو پیوَس
دویریت بِردیسی طاقَت و تاوِم
چوی پویشی وَه روی گیژی گَرداوم

متن اختصاصی از لور تی وی

۱۶