آهنگ لری > آهنگ لکی

دانلود موزیک لکی مویمنای با صدای حسین رضا اسدی

از آلبوم هنارس

متن ترانه لری مویمنای (Lyric)

آگر بی دویت ئه دل نا گرون ته گیون آخل نا بریونت کردم
دل و دینت سزونم مال و موینت رمونم ویرونت کردم
زمم زمم بوئه ور مهلم مهلم باره در
گرون بیمارم درس که کارم حالم خراوه دس بور داری برسن
بیچاره بیمه چاره ناچاری برسن
مویمنای زمل کاری برسن بی تو خمینم بی تو زوینم
یاری برسن سیرم که سوزم که وهار بار مال
چمه ریتم گلارا دیار باره مال پوینه بیه ر بار
باوش بیه ر باوش هل و میخک بنه دار ئه نو بسازم
سرخرده تا گه تا شفق چوپی بوازم

….

ترجمه فارسی دو بیت آخر
با نگاهت دوباره سبزم کن  بهار را به خانه بیاور
چشم و چراغم برگرد چشم انتظارت هستم
به دیدارم بیا به خانه ام بیا پونه ها را بیاور
یک آغوش هل بیاور و میخک دم کن از نو بساز مرا
سر بچرخان که تا سپیده صبح شادی و پایکوبی کنم

……

متن اختصاصی توسط وب سایت بزرگ موسیقی لری، لر تی وی

2+