دانلود آهنگ لری گندم برون از سجاد رزمجو

Download Lori song by Sajad Razmzoo called Gandom beroon

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

روزل گندم برون روزل عاشقیم بی
ورگشتنی تا منه مال دهس گل منه دهسم بی

یه نین وه روز که ویبی (موقع غروب آفتاب) صدی دری حیونل
ایخرد وه گوش یارم آهنگ دی بلالم

قربون تش تاوه ی یار، کردمه مهس و بیمار
قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

بِی تیر کمون چشمت، دلمه نشونه کردی
تش بهس وه آسمونل، زلفی که شونه کردی

چی تیر بی خَوَر بی، تیری که سی مو چَکنی
کور کِ تیه ی خدانه، وقتی کمونه کردی

قربون تش تاوه ی یار، کردمه مهس و بیمار
قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

شاید خدا خِش ایخاس، مهسم وی وه عشقت
ای چشم زلف لونه خلقی نمونه کردی

قربون تش تاوه ی یار، کردمه مهس و بیمار
قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

آی، روزی که اشکنایی عهدی که بِی مو بهسی
مث پازن مهس دل، تیر خرده و خهسه بی

قربون تش تاوه ی یار، کردمه مهس و بیمار
قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

 

متن، اختصاصی لر تی وی