دانلود آهنگ لری گل نورس کوروش رضوانی فر

(از آلبوم ایل احساس)

Download Lori song by Kourosh Rezvanifar called Gole Noras

♥♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری کوروش رضوانی فر با نام گل نورس

…..

سر دنا آخی سیل ایزنم آخی ایلی وباره ایلی و باره

اسپ دل آخی شهنه ایزنه آخی دل بی قراره دل بی قراره

گل نورسم آخی دل بی کسم آخی جونم و درده جونم و درده

سر صب آخی و لشترم آخی ظهر و شلالدون ظهر و شلالدون

یه تیری آخی وش خردمه آخی مشکل برم جون مشکل برم جون

گل نورسم آخی دل بی کسم آخی جونم و درده جونم و درده

تا بریم آخی سیر و سفر آخی منه چشمه بلقیس منه چشمه بلقیس

ار دیدی آخی دیر اومدم آخی چوروم و ره وم ویس

گل نورسم ….

گر وابی آخی دوگمبزون آخی برم سی خومی برم سی خومی

بخونم آخی چی کوگ در آخی سی گل مقومی سی گل مقومی

.

گل نورسم آخی دل بی کسم آخی جونم و درده جونم و درده

…..

با تشکر از آقا مسلم بابت ویرایش متن

متن، اختصاصی لر تی وی

32+