لری > بویراحمدی

دانلودآهنگ لری کو یارم از رضا فرهودی و بیت الله جهان زمین

Lori music Download by Reza farhoodi called Koo yarom

♥♥♥♥♥

متن آهنگ (Lyric)

….
ستاره اقبال مو مهلی بلنده، یه گلی من تاله مه پلش کمنده
ای بو بو بومی ای بو کو یارُم ، رهته وه دهسوم یلون مالُم
تا خیالت ایگرُم زنُم زر گریوه، مه نیدی حال دلمه رهتی بی غریوه
آه سردُم بگرت کنه ذلیلت، وعده دی که بیی اومم نبییت
ای بو بو بومی ای بو کو یاروم …
؟؟؟؟ رَته وه دهسُم یار عرضه دارُم
ار تری ار نتری برس وه دادوم، کسس دلسوزی نبی من غم دراروم
اشنوفتوم تو کردی حالت وه جا نی، یه تش دل منه غضو خدا نی
ای بو بو بومی….
چمکری من مال ایا کره تو گرهته، حرف گل وه کُر چه بی وش دل گرُهته
بلال سی گل عرضه دار، نه وه زمین نه وه آسمون دل نیگره جا

متن اختصاصی از لر تی وی

6+