دانلود آهنگ لری کوگ تاراز از مسعود بختیاری

Lori song by Masoud Bakhtyari called Kog Taraz

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری کوگ تاراز مسعود بختیاری

ندونم سیچه چینو دلم وا بام دی ساز نیاره
شو و رو تا کی ایخو سرم چینو بازی دراره

خُم برم دیه برم برم والا ایچو نواستم
زندگونی چینو سی مو دی والا فاده نداره

کوگ تاراز آخی بگوین والا چینو نناله
مو دلم آخی کم طاقته والا نچی هر ساله

کوگ تاراز آخی بگوین والا چینو نخونه
مو دلم آخی کم طاقته جلدی گره بهونه

آسمون سی مو دنگ مدرار آخی چه زُم ایجوری
آستاره بخت مونه دیه والا بردی به کوری

آسمون هر دم سی مو ولا یه دنگ تازه داره
ندونم سیچه دی ز دلم آخی دس نی وُرداره

متن، اختصاصی لر تی وی