دانلود آهنگ غرور آفرین و شاد لری بختیاری با صدای مسعود بختیاری (بهمن علاء الدین) با نام کاشکی

Luri music by Masoud Bkhtiary called Kashki

….

متن و ترجمه فارسی آهنگ کاشکی از مسعود بختیاری

…..

کاشکی یه سال همه مالا بار بوونن کل یک
بنگ بکنین که بُهونانه بزنن کل یک

(ای کاش یک سال همه ی خانواده ها دور هم جمع بشوند – صدا بزنید که سیاه چادر ها را کنار هم برپا کنند.) 

شو که اَوی یه تش تنگی بزنیم منه چاله
دست یکه بگریم و جار بزنیم همه ماله

(هنگام شب، آتش بزرگی از چوب های بزرگ روشن کنیم – دست همدیگر را بگیریم و با صدای بلند همه ی خانواده ها را خبر کنیم.)

کر بگوهین میشکاله هف بکنه به منه ساز
دور بگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز

(به نوازنده ی کرنا بگویید که بنوازد – و همه با هم حلقه بزنیم و برقصیم (چوپی و سرناز از رقص های لری میباشند.))

تش منه کار غم اوفتا نیله که جا بگریم
تی یک دی بنشینیم و گپ دل بزنیم

(آتش به کار غم بیفتد که نمی گذارد آرام بگیریم – کنار همدیگر بنشینیم و در و دل بکنیم)

دست یکه بگریم و جار بزنیم همه ماله
بیوین که وا با یک دی تا صُو بزنیم کل و گاله

(دست همدیگر را بگیریم و همه ی خانواده ها را صدا بزنیم – بیایید که تا صبح با همدیگر هلهله و شادی کنیم)

کر بگویین میشکاله هف بکنه به منه ساز
دور بگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز
گو بگوهین میشکاله هف بکنه منه ساز
در تو بزن کل و گاله کر تو وریست و بواز

(به نوازنده ی کرنا بگویید که بنوازد – دختر تو کل و گاله بزن(صدا های شادی) – پسر تو هم بلند بشو و برقص)

بنگ بکنین که جم آبون گو همه میرگل و زنگل
رخت نوانه بپوشین گو ز دبیت و ز مخمل

(همه ی زن و مرد ها را صدا بزنید که جمع بشوند – لباس های نو را بپوشید از دبیت(لباس مردان لر بختیاری) گرفته تا لباس ها از جنس مخمل زنان)

ره بکنین که به میدون بیان یه دو تا کر چو باز
کل بزنن همه درگل چی قه قه کوگ تاراز
(راه را باز کنید که دو نفر پسر چوب باز به میدان بیایند – و همه ی دختر ها مانند کبک تاراز کِل بزنند)

_________

کِل چیست؟ کِل نوعی شادی کردن در بین زنان و مردان لر بویژه زنان است که ریتم دلنشینی دارد و هنگام شنیدن صدای آن جشن و شادی جان تازه ای می گیرد. و ریتمی به این صورت دارد: کیلیلیلیلییلی. بستگی به نفس زننده ی کل زمان متفاوتی دارد که هر چه طولانی تر و رساتر باشد تاثیر بیشتر بر شور جمعیت دارد.

…..

متن و ترجمه اختصاصی از لر تی وی

بفرست واسه دوستات: