دانلود آهنگ عاشقانه پاپ لری ممسنی  از محسن نصری با نام چال لپ (لری جنوبی، لری ممسنی)
Lori music Download by Mohsen Nasry called Chale Lop
لری جدید ۹۸

متن ترانه لری چال لپ از محسن نصری

♪♬♪♬♪♬
وو که لپش چال داره، تییل باحال داره / زلفل زال داره ای دلمه برده
زیر تیی سیلم ایکنه وه همه که بی میلم ایکنه / وه هیشکه سیل نیکنه ای دلمه برده
بس که ملوسش کرده خدا، شکر ای گلشه وه مو دا / که کنم ایطو خل(خاک) و با(باد)
بس که شرینه مثل عسله، (لر تی وی) خوش سیم عشق اوله / یه پچی شر و نغله (چغر، نساز)

♪♬♪♬♪♬

او چالی که سر گلپشه، ای دلمه برشته / خدا نومشه نوشته من دل از بس که عشقه
چه ملوسه مییل بلندش، ابرویل کمندش / خنده یل شرین قندش، او تییلته نبندش

متن اختصاصی از لر تی وی

46+