دانلود آهنگ لری پریوش صادق محمودی (شاد)

Download Lori song by Sadegh Mahmoudi called Parivash

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری صادق محمودی با نام پریوش

….

پری پریوش، پریوش خمه ایزنم تش پریوش
پری پریوش، پریوش سی لو گریوش پریوش خمه ایزنم تش پریوش

دی قربون او الی طلی که کِ وه سینه ش پریوش، سر جومه سیرمش پریوش
دی خش کنم یه حلقه یی بیوم وه گیرش پریوش، سر جومه سیرمش پریوش

دی خوم دونم که نیرسه، ..؟…؟ پریوش، پریوش قربون گریوش پریوش
دی پایلت پا مخملی اذیت ایابون پریوش، جوروته ورکش پریوش

*****

دی نونه که دلم وش ایخو، زیتر بگین وش پریوش، پری بالا خش پریوش
دی قلبمه کادو کنین، بوورین وه هونه ش پریوش بزنیتو ری وش پریوش

*****

دی قلبمه نهام وه تیت، …؟….؟…؟ نهلشته چی وش پریوش
دی هر کسی دیه بیِت، کردی دیوونش پریوش تش زی وه هونه ش پریوش

*****

دی قربون او خدی برم، خدی خو کرده ش پریوش، که آفریدش پریوش
دی مرحبا وو مایری، کهداده شیر وش پریوش، که پرونیدش پریوش

۳۷