دانلود دکلمه و یار یار لری بویر احمدی از حسن نعیمی در ولنتاین ۹۷
(لری جنوبی، لری یاسوجی) – دکلمه حسن نعیمی
Lori music Download by Hassan Naeimi called Valentine

متن اهنگ لری ولنتاین از حسن نعیمی

بخت مو همه ش وه خویه، یه امشو هم وه ریشو / چیها منه دل مونده که نیبویه بگیشو
دندون هپرون کرده کمر لونه گرهته / دلم وی دم شو بونه افتونه گرهته
ایروُم و خش ویبوم وه یچی الکل تهلی / هی راس ایبوم و ایوفتُم سر پهلی
دلم ایخو وریسُم سر پا دمش وه خرابی / برنو کل روغن زیده په نی چه وت وابی
سر شال و قطاری که همه ش تیر مَرویه / برنو مزروک وابیه سر خاگل وه خویه
ای خش تر وه چی بعد یه چرتی زر سایه / گردی گلپت قوری مِن چاله نهایه
ای زلف تو دایه و ای زلف تو بایه (لر تی وی) / دلم ایخا بیام هیت (پیشت) اما نه صلایه
هر که منه ایبینه ایگو امیدت وه خدایه / نونن که گره کور دل مو تی دو خدایه

ادامه متن به صورت یار یار غمگین و عاشقانه

آخی مابین چار سر عروس کردُم قبولت / په ای شینه سیچه کردی ذلیل وه دلُم، آخی دوور کی زیه گولت
سرعلی عشوه نکن نهل تا نمیرُم
آخی هر دو لت گوک ایشکنی ایگی خدا نی / مه (مر) وت نگُتوم نکو شی، ذلیل وه دلُم
دم لو ملوس، گل پا کریک، میو وه در، برنو بلند، مرگ هم رسیده
یکی بره وش بگو چارقیه بالا مبند گل جومه لاکی
بدم ایا سیلت کنه، آخی منه جونُم تیه نپاکی
کی بگو کی بشنفه، کی کنه باور
آخی خَشکَنَم مو بیدمه جغله حراجی / تا گلکو بیومیه، آخی منه جونم بگوته حالو چه داری
کره شکال عشوه ایکنه، آخ تا قیومت
آخی ککایل، از اولش درد کشیوم تا رسیوم وی جوونی
خشکنم وه بچی بمردمه، آخی منه جونُم تا نیدمه ای جوونی
زمونه تهله خار (لر تی وی) بهل تا بلبل بناله
وای چه خشه تو بگروم اما نمیرم / لو ملوس بیا بالا سرُم دارشه بوینُم
دای مو سی گلُم و گل باکلاسه
لو قاشقی، پوس قاشقی، ای خش تر وه سه تیرل روسی
تا یایمه کشتیمه، نمردی وه ملوسی
لو گردل خش خنده ی خش زن / رگبارل لو خندیلت هونه ی منه تش زن
تا دار تو سی تیره دلُم عاشقت ایویسه / مرد ایخو ور سینه ی لو قاشقی ویسه
تا دار تو تاشویه دلم عاشق ایویسه / کر ایخو ور سینه ی لو قاشقی ویسه

آخی چی دهسه ی گل شقایقی، یا مِن او تپه یا من او ماهوری داینی
آخی دهس وه جونُم سُس نکردیه، تا کردیم معتاد بافوری داینی
آخی داینی داینی وای داینی، همیشه گوتُم هیچی مِن ای دنیا نی
آخی تش بزنیت وینستونه بدیت وه دهسوم داینی
آخی آرزوشه بردِمه وه گور، سیر سیر تیش ننشهسُم داینی
آخی داینی داینی بی عشوه، مه پیل وت دانه سی رشوه
آخی چی قیلونی وه قلوم، آخی چی نینش ذلیلُم داینی
آخی خوم تش سر قیلون خموم دید غم کشیدُم داینی
آخی داینی داینی شو تاریک / ولا کشتُم پهلل قد باریک

آخی تیر بهسوم وه شکال، شکال تیره برده
رهتمه پوز کمر، تا شکال لنگ کشیه مرده
امان بدینُم برنونه تا خالی کنُم قطار دو رونه
آخی نه ایتروم تیت (لر تی وی) بنشینوم نه دیر وابوم وت
یه سمی سیت ایاروم امشو بدش وه میرت ذلیل وه دلُم
دم لو ملوس، گل پا کریک، میو وه در، برنو بلند، مرگ هم رسیده
آخی، پیدن چشمه غمُم، ماری همنشینُم
قربون داس اجل، آخی منه جونُم د حلاله خینوم
آخی مو سی گلوم و گل بی وفایه

متن اختصاصی از لر تی وی

33+