دانلود آهنگ لری در واز کن از گروه عجم (مهدی بوستانی و طناز زند)

Download Lori song by Ajam Band called Dara Vaz Kon

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

نگه کردُم مِن جا کلید، مچ پات دیاره درِ واز کُن
وای درِ واز نکنی صفای نداره

درِ واز کن، سرموی مردُم
درِ واز کن، بارون ترُم کِ، درِ واز کن

وای ار درِ واز بکنُم، بدنومی داره
جقله برو، وای ار میرم فهم بوره، خینم دراره

جقله برو، سرموی مردی، جقله برو، بارون ترت کِ، جقله برو

وای پوشیدی شلوار رپی، دهون چاک دار، درِ واز کن
وای سر کیف، قدم زنی وه مین بازار، درِ واز کن

سرموی مردُم، بل بیام اوا، درِ واز کن سرموی مردُم

وای پوشیدم شلوار رپی سی تو چه چاره، جقله برو
وای تا انار نشکنی مزه ندارهجقله برو، کوله ی حروم

جقله برو شرت رد کن ای جقله برو

فیس کردُم تا شو وابی، شو سیاه وای بی
خواسم خوسم جام نبی، دس کردُم جیو پیل وام نبی

گو دلم ایخاس زهلم نبی، خدا دلم ایخاس زهلم نبی

سویلاش کرنیلی بی، ..؟….؟…..؟…..؟
چش و چراغ مو بی، افتو لو بوم مو بی

وای دلم ایخاس زهلم نبی، خدا دلم ایخاس زهلم نبی

وای سیل کردِم منه نیم دری، او خو بیده حور و پری
ری کردُم ری آسمون، مونه بکُش ار ایتری

گو دلم ایخاس زهلم نبی، خدا دلم ایخاس زهلم نبی

 

متن، اختصاصی لر تی وی

53+