دانلود آهنگ پاپ لری با صدای مسلم خسروی با نام هی جونُم
Luri music by Moslem Khosravi called Hey Joonom

♪♬♪♬♪♬

متن ترانه لری پرنسس از مسلم خسروی

وَرداشته بی دستمالَلَه مابین دو پِنجَه
ای لَش بی صاب مِنِه کِه کِنجَه کِنجَه
هی جونوم هی دلبر
اخَر کردیم دیونه
کو کَمَر
کو زونی
بِرم سی هونه

عاشقی بد دردیه رنگ اینکه زرد
دل وِی دنیا سِه ایکنه
مهر ایکنه سرد
هی عمروم نازنین
آخر کردیم دیونه
کو کمر کو زونی برم سی خونه

بگید یارو پی دنا هوا خَشه پی دنا هوا خشه ن چی بهارش

کوگ نَر دل ایبره نَ چی جمالش

دای قربون قَدت برم تیل خِمارت جونم دای روزگار نیله مِنه بیام کنارت جونم
های نایی نیگوم نایی نیگوم یار بفرما بالا
مَحمَه تونیگوم یار خِمه ایگوم دوهر بفرما بالا

دای نونِسوم کم صِفتی تا ای که دیدوم
دای ایقَدَر زدوم زدوم وَت نرسیدوم

دای خوت.. گُفتی خوت خَندِسی خوت وعده دادی جونم
دای ایسو که مو اوممه رَه وَم ندادی جونوم

های نایی نیگوم نایی نیگوم دوهر بفرما بالا
مَحمَه تونیگوم گل خمه ایگوم یار بفرما بالا

33+