دانلود آهنگ لری هر شو و خو ایبینمت محسن اسفندیاری

Download Lori song by Mohsen Esfandiari Har Sho va kho ibinemet

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری محسن اسفندیاری به نام هر شو و خو ایبینمت

…..

هر شو و خو ایبینمت نونم چطوری وت بگم / مو مثل جونم ایخومت نونم چطوری وت بگم

مو ایکشم من ذهن خوم هر روز و هر شو نقشته / من کنج قلبم اینمت نونم چطوری وت بگم

وای من خیالم چی گلی بندیرمی تا ایرسم / بی ای دلم ایچینمت نونم چطوری وت بگم

گل تو اگر بی او تیت هم یه نظر سیلم کنی / تو هر چه خواسی ایدمت نونم چطوری وت بگم

تو ار فقط بی یه اشاره وم بگی که نیخمت / اوسو مو تهنا ایلمت نونم چطوری وت بگم

مو و خدا خواسم که حرفم جا نمونه من دلم / دونم که آخر ایگمت نونم چطوری وت بگم

مو تا ایام ایبینمت نونم چطوری وت بگم / مو مثل جونم ایخمت نونم چطوری وت بگم

متن، اختصاصی لر تی وی

47+