دانلود یار یار لری بویر احمدی از حسن نعیمی با نام نا مسلمون
(لری جنوبی، لری یاسوجی)
Lori music Download by Hassan Naeimi called Na Meselmoon
یار یار غمگین و عاشقانه لری با ساز ویولن

متن ترانه لری نا مسلمون از حسن نعیمی

امان بگو تش نها گوشه دلُم، یه سوزه شلالی
دای تِی خدا نیبخشمش، بلال بمیرُم روز حق ..؟…؟
وش بگین مردُم وه دیریش
یار بگو خوت دونی مه مهمونُم وی مال غریبُم
گل سی یه بوس سر دسکی، بلال شلال نهل تا نمیرُم
قد باریک وش بگین سیچه ره وه دهسُم
امان بچیل چه خشه مِن باغ گل تی گل بشینی
دی بلالی سیش بگی، وای بمیرُم گل سیش بچینی
گلکو عشوه ایکنه و نیله تا بمیرُم
یار بگو چهل چراغ هونمه، گل بختیاری
دای تووسون وه کوه ریگ، بلال بمیرُم عید وه آسماری
وش بگین سیچخ ره وه دهسوم
امان، بچیل خوم بشینُم دلُم نینشینه
دای وردار و وردار ایکنه، بلال بمیرُم یاره بوینه
قد باریک و شو تاریک خال دا نشونُم
یار بگو روزگار لعنی تند کرده پیرُم
دای مِه دلُم تش ایگره، وای نازلو بهل تا بمیرُم
گلکو عشوه ایکنه آخ تا قیومت
پیدن چشمه غمُم، ماری همنشنُم
دای قربون داس اجل، بلال بمیرُم، حلاله خینوم
دای مِه سی گلُم (لر تی وی) و گل بی صفاته
یار بگو گلکو پازن دنا مِه سی قصابش
دای مثقالی خدا تمن، بلال بمیرُم ویبو کبابش
گلکو عشوه ایکنه نیله تا بخونُم
یار، بچیل مو چویل کوه شورمُم، خاریه کوه نیرُم
دای نازلو کافر دلی، بلال بمیرُم، بُ وه گرمسیرُم
سرعلی وش بگین سیت خو ندارُم
امان بگو سر چشمه برم لردگون سایه یه کناری
دای یه پری هیکل خشی، بلال بمیرُم اومه وو دیاری
همه ت وش بگین خوت بی وفایی
چرخ گردون فلک با مو کرده حیله بازی
دای شاهین بخت کجُم، بلال بمیرُم وابی مرغ بازی
زمونه تهله خار بهل تا بخونُم
بگو چشم کال، بُرگ هم خه کال، سیرمه کال پرش کِه
دای کُر مسلمون زایه بی، بلال بمیرم دوور کافرش کِه
دای مِه سی گلُم و گل ره وه دهسُم
♪♬♪♬♪♬

متن اختصاصی از لر تی وی

34+