دانلود آهنگ لری مینا بنوش مسعود بختیاری

(از آلبوم هی جار)

Download Lori song by Masoud Bakhtiari called Mina Banosh

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری مسعود بختیاری با نام مینا بنوش

……

های چه خوبه مال بار کنه یارت وابات بو / کمیتچال زین مخملی به زیر پات بو

چه خووه مال بار ونه به دشت شیمبار / دست گل من دستم بو چی پار و پریار

….

های عزیزم مینا بنوش دستمال هفت رنگ / چی تیات پیدا ندا به ایل چار لنگ

….

ویدم بی که بینمت دیدم نبیدت / خاطرم جا نگره کندم ز دینت

مو اویدم کد ره ری کردم وا پشت / غم خوم کم سیم نبی سهدیت مونه کشت

های عزیزم مینا بنوش دستمال هفت رنگ / چی تیات پیدا ندا به ایل چار لنگ

….

عاشقم دیوونه یم بیوین بکشینم / بوندینم کد گل هیچ مگشینم

عزیزم مینا بنوش …

بفرست واسه دوستات: